Bio-Speedy Gastroenterit RT-qPCR MX-24S Panel

Bio-Speedy Gastroenterit RT-qPCR MX-24S Panel

Akut gastroenterit, patojenik mikroorganizmaların veya bu organizmaların toksinleri ile kontamine yiyecek veya suların tüketilmesi ile ortaya çıkan ve ishal, bulantı, kusma, ateş ve karın ağrısı gibi semptomlarla karakterize bir hastalık durumudur. Gastroenterit, çocuklarda ve yaşlılarda yüksek morbidite ve mortalite oranları ile en sık görülen sağlık sorunlarından bir tanesidir. Bundan dolayı da uygun tedavinin hızlı bir şekilde uygulana bilmesi için etkenin hızlı ve doğru bir şekilde teşhis edilmesi gerekmektedir.

Kullanım Amacı: Bio-Speedy® Gastroenterit RT-qPCR MX-24S Paneli, 5 viral, 15 bakteriyel ve 4 parazitik etkenin tespiti ve ayrımı için tasarlanmış multipleks bir kittir.

Hedef: Sapovirüs (GI/ GII/ GIV/ GV), Astrovirüs, Norovirüs (GI/ GII), Rotavirüs (A), Adenovirüs, Salmonella spp., Campylobacter spp., Vibrio parahaemolyticus, Vibrio cholerae, Yersinia enterocolitica, Plesiomonas shigelloides, Shigella / Enteroinvasive E. coli (EIEC), Enteroaggregative E. coli (EAEC), Shiga toxin producing E. coli (STEC), Enteropathogenic E. coli (EPEC), Enterotoxigenic E. coli (ETEC), Clostridium difficile toxin B, Clostridium difficile toxin A, Clostridium difficile Binary toxin A/B, Gardia lamblia, Entamoeba histolytica, Cryptosporidium spp., Cyclospora cayetanensis.

Çalışma Şekli ve Süre: Bio-Speedy® Gastroenterit RT-qPCR MX-24S Panel, dışkı ve rektal sürüntü örneklerinden nükleik asit eldesi sonrası 60 dakikalık bir protokolde Real Time PCR sonucunun elde edilmesini sağlar. 96 kuyuluk bir cihazda Negatif ve Pozitif kontroller dahil toplam 10 örneğin sonucu aynı anda elde edilebilir.

Valide ve Uyumlu Cihazlar: Bio-Speedy® Gastroenterit RT-qPCR MX-24S Panel, Bio-Rad CFX96 Touch™ Real Time PCR Sistemi ile 20 μL qPCR hacim için valide edilmiştir.

LOD: 10-100 kopya/ml

Duyarlılık: %98,93

Özgüllük: %99,14

Bio-Speedy Gastroenterit RT-qPCR MX-24S Panel Tespit Kiti Broşürü

İndirmek için tıklayınız.
Miktar:

100 Reaksiyon

Kutu Boyutu:

5.5cm x 6.5cm x 6.5cm

Katalog Numarası:

BS-GE-MX24S-100