Bio-Speedy Menenjit/Ensefalit RT-qPCR MX-17 Panel

Bio-Speedy Menenjit/Ensefalit RT-qPCR MX-17 PanelEnfeksiyöz nörolojik bozukluk belirtileri belli bir etkeni işaret etmeyebilir ve etkenin konvansiyonel yöntemlerle izolasyonu zordur. Bundan dolayı da uygun tedavinin hızlı bir şekilde uygulanabilmesi için etkenin hızlı ve doğru bir şekilde tespit edilmesi gerekmektedir.

Kullanım Amacı: Bio-Speedy® Menenjit/Ensefalit RT-qPCR MX-17 Panel, 9 viral, 6 bakteriyel ve 2 fungal etkenin tespiti ve ayrımı için tasarlanmış multipleks bir kit'tir.

Hedefler: Herpes Simpleks Virüsü 1, Herpes Simpleks Virüsü 2, İnsan Herpesvirüsü 6, Stomegalovirüs (CMV), Enterovirüs, Parekovirüs, Varisella Zoster Virüs, İnsan Herpesvirüsü 7, İnsan Herpesvirüsü 8, Listeria monocytogenes, Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Escherichia coli K1, Streptococcus agalactiae, Cryptococcus gattii/neoformans.

Çalışma Şekli ve Süre: Bio-Speedy® Menenjit/Ensefalit RT-qPCR MX-17 Panel, beyin omurilik sıvısı (BOS) örneklerinden nükleik asit eldesi sonrası 45 dakikalık bir protokolde Real Time PCR sonucunun elde edilmesini sağlar. 96 kuyuluk bir cihazda Negatif ve Pozitif kontroller dahil toplam 10 örneğin sonucu aynı anda elde edilebilir.

Valide ve Uyumlu Cihazlar: Bio-Speedy® Menenjit/Ensefalit RT-qPCR MX-17 Panel, Bio-Rad CFX96 Touch™ Real Time PCR Sistemi ile 20 μL qPCR hacim için valide edilmiştir.

Duyarlılık: %100

Özgüllük: %98,24

Miktar:

25 Reaksiyon
100 Reaksiyon

Katalog Numarası:

BS-ME-MX17S-25
BS-ME-MX17S-100
BS-ME-MX17T-25
BS-ME-MX17T-100