Bio-Speedy® Solunum Yolu RT-qPCR MX-24S Panel

Bio-Speedy® Solunum Yolu RT-qPCR MX-24S Panel

Solunum yolu enfeksiyonları, sinüsler, boğazı ve akciğerleri etkileyen, üst ve alt solunum yollarında meydana gelen enfeksiyöz hastalıklardır. Solunum yolu enfeksiyonları, dünya çapında yüksek morbidite ve mortalite ile ilişkilendirilmektedir ve semptomlar spesifik bir ajanı işaret edemeyebilmektedir. Bu test kiti geleneksel yöntemler ile rutin olarak tespit edilemeyen enfeksiyöz ajanların tespitine olanak sağlamaktadır.

Bio-Speedy® Solunum Yolu RT-qPCR MX-24S Paneli tek bir test ile 24 farklı bakteri ve virüsten oluşan (SARS-CoV-2'nin RdRp geni bölgesi dahil olmak üzere) geniş kapsamlı bir testtir. Test, 45 dakikada sonuç vermektedir. Bio-Speedy Solunum Yolu Rt-qPCR MX-24S Panelinin duyarlılığı %99, özgüllüğü ise %98 olarak belirlenmiştir.