Bio-Speedy SARS-CoV-2 + VOC202012 / 01 RT-qPCR

Bio-Speedy SARS-CoV-2 + VOC202012 / 01 RT-qPCR

Alfa varyantı yüksek bulaşma hızı nedeniyle, 2021 yılı içeresinde baskın SARS-CoV-2 soyu haline gelmiştir. Aşı veya diğer varyantlarla enfeksiyon sonrası oluşan nötralizan antikorlar Alfa varyantı üzerinde etkin olduğu için, aşılama hızı arttıkça Alfa varyantının küresel baskınlığı azalmaya başlamıştır. Bu nedenle, rutin SARS-CoV-2 taramasında, SARS-CoV-2’nin tüm varyantlarının tespitinin yanı sıra, Alfa varyantının da test ve ayırt edilmesi gereklidir. Alfa varyantı yüksek bulaşma hızı riskini işaret etmektedir. Varyant tespiti epidemiyoloji için önemli olduğundan, şüpheli vakaların çok daha yüksek bir bölümünü, çok daha kısa sürelerde test edebilmek için DNA dizi analizinden farklı teknolojiler gerekir. Varyant tespiti yapan kitler baskın bulundukları coğrafyalarda, DNA dizi analizi ile varyant tiplerinin belirlenmesi çalışmalarının yükünü de azaltacaktır.

Kullanım Amacı: Bio-Speedy® SARS-CoV-2 + VOC202012/01 RT-qPCR kiti SARS-CoV-2’ye özgü ORF1ab ve N gen bölgelerinin ve Alfa varyantının tespiti ve ayırt edilmesi için kullanılan gerçek zamanlı ve tek adımlı ters transkripsiyon PCR testidir. 

Hedefler: Bio-Speedy® SARS-CoV-2 + VOC202012/01 RT-qPCR kiti, SARS-CoV-2 genomunda bulunan ORF1ab ve N gen bölgelerinin yanı sıra Alfa varyantı tespiti için N D3L mutasyonunu hedefler. SARS-CoV-2 hedefleri Real Time PCR cihazının FAM kanalında okunurken, Alfa varyantının tespitini sağlayan N D3L mutasyonu Cy5 kanalında okunur. İnternal kontrol olarak hedeflenen RNase P geni ise HEX kanalında okunur.

Çalışma Şekli ve Süre: Bio-Speedy® SARS-CoV-2 + VOC202012/01 RT-qPCR kiti, vNAT® Transfer Tüpü ile kullanıldığında numuneyi 1 dakikada Real Time PCR için hazır hale getirir ve 30 dakikadan kısa bir protokolde Real Time PCR sonucunun elde edilmesini sağlar.   

Valide ve Uyumlu Cihazlar: Bio-Speedy® SARS-CoV-2 + VOC202012/01 RT-qPCR kiti, Bio-Rad CFX96 Touch Real-Time PCR cihazında 10µl reaksiyon hacmi için validedir. 

Duyarlılık: %100
Özgüllük: %100

Miktar:

250, 500, 1000 reaksiyon

Kutu Boyutu:

10cm x 8cm x 6,5cm

Katalog Numarası:

BS-SY-WCOR-401

Aşağıda belirtilen strip/plate Bio-Rad CFX96 TouchTM Real-Time PCR cihazı ile kullanıma uygundur. Ürün bilgisi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Kat#: BS2001; Ultra optik yarı etekli qPCR plate ve filmi (96 kuyu)

Kat#: BS1001; Ultra Optik qPCR Strip ve Kapağı (8 kuyu)