Bio-Speedy SARS-CoV-2 Variant Plus

Bio-Speedy SARS-CoV-2 Variant Plus

Alfa varyantı yüksek bulaşma hızı nedeniyle, 2021 yılı içeresinde baskın SARS-CoV-2 soyu haline gelmiştir. Aşı veya diğer varyantlarla enfeksiyon sonrası oluşan nötralizan antikorlar Alfa varyantı üzerinde etkin olduğu için, aşılama hızı arttıkça Alfa varyantının küresel baskınlığı azalmaya başlamıştır. S E484K mutasyonunu taşıyan Gamma ve Mu varyantları ise aşı etkinliğini çok düşürdükleri ve tekrar enfeksiyon vakalarında sıkça rastlandıkları için, önemli bir küresel tehdit oluşturmaktadırlar.

Bu nedenle, rutin SARS-CoV-2 taramasında, SARS-CoV-2’nin tüm varyantlarının tespitinin yanı sıra, Alfa varyantı ve S E484K mutasyonunun da test ve ayırt edilmesi gereklidir. Alfa varyantı yüksek yayılma hızı riskini, S E484K taşıyan varyantlar ise yeniden enfeksiyon ve düşük aşı etkinliği riskini işaret edecektir. Varyant tespiti epidemiyoloji için önemli olduğundan, şüpheli vakaların çok daha yüksek bir bölümünü, çok daha kısa sürelerde test edebilmek için DNA dizi analizinden farklı teknolojiler gerekir. Varyant tespiti yapan kitler baskın bulundukları coğrafyalarda, DNA dizi analizi ile varyant tiplerinin belirlenmesi çalışmalarının yükünü de azaltacaktır.

Kullanım Amacı: Bio-Speedy® SARS-CoV-2 Variant Plus kiti SARS-CoV-2’ye özgü ORF1ab ve N gen bölgelerinin, Alfa varyantının ve S E484K mutasyonunun tespiti ve ayırt edilmesi için kullanılan gerçek zamanlı ve tek adımlı ters transkripsiyon PCR testidir. 

Hedefler: Bio-Speedy® SARS-CoV-2 Variant Plus kiti, SARS-CoV-2 genomunda bulunan ORF1ab ve N gen bölgelerinin yanı sıra Alfa varyantı tespiti için N D3L mutasyonunu, Gamma ve Mu varyantlarının tespiti için ise S E484K mutasyonunu hedefler. SARS-CoV-2 hedefleri Real Time PCR cihazının FAM kanalında okunurken, Alfa varyantının tespitini sağlayan N D3L mutasyonu Cy5 kanalında ve S E484K mutasyonu ROX kanalında okunur. İnternal kontrol olarak hedeflenen RNase P geni ise HEX kanalında okunur. 

Çalışma Şekli ve Süre: Bio-Speedy® SARS-CoV-2 Variant Plus kiti, vNAT® Transfer Tüpü ile kullanıldığında numuneyi 1 dakikada Real Time PCR için hazır hale getirir ve 30 dakikadan kısa bir protokolde Real Time PCR sonucunun elde edilmesini sağlar.   

Valide ve Uyumlu Cihazlar: Bio-Speedy® SARS-CoV-2 Variant Plus kiti, Bio-Rad CFX96 Touch Real-Time PCR cihazında 10µl reaksiyon hacmi için validedir. 

Duyarlılık: %100
Özgüllük: %100

Miktar:

250, 500, 1000 reaksiyon

Kutu Boyutu:

10cmx8cmx6.5cm

Katalog Numarası:

BS-SY-WCOR-402

Aşağıda belirtilen strip/plate Bio-Rad CFX96 TouchTM Real-Time PCR cihazı ile kullanıma uygundur. Ürün bilgisi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Kat#: BS2001 Ultra optik yarı etekli qPCR plate ve filmi (96 kuyu)

Kat#: BS1001; Ultra Optik qPCR Strip ve Kapağı (8 kuyu)