Bio-Speedy SARS-CoV-2+Delta

Bio-Speedy SARS-CoV-2+Delta

Ağustos ve Eylül 2021 tarihleri arasında GISAID veri tabanından alınmış global VOI ve VOC istatistiklerine göre sekanslanmış SARS-CoV-2 genomlarının % 97,28’i S L452R mutasyonu taşımaktadır. S L452R mutasyonunu içeren varyantların tamamına yakını ise Delta varyantıdır. Delta varyantı yüksek yayılma hızına ve yeniden enfeksiyon riskine işaret etmektedir.

Bu nedenle, rutin SARS-CoV-2 taramasında, SARS-CoV-2’nin tüm varyantlarının tespitinin yanı sıra Delta varyantlarının tespiti için S L452R mutasyonunun test ve ayırt edilmesi gereklidir. Varyant tespiti epidemiyoloji için önemli olduğundan, şüpheli vakaların çok daha yüksek bir bölümünü, çok daha kısa sürelerde test edebilmek için DNA dizi analizinden farklı teknolojiler gerekir. Varyant tespiti yapan kitler baskın bulundukları coğrafyalarda, DNA dizi analizi ile varyant tiplerinin belirlenmesi çalışmalarının yükünü de azaltacaktır. Ayrıca, rutin taramanın bir parçası olduğu için, Delta varyantı prevalansındaki düşüşler çok erken tespit edilebilecek, Delta varyantı yerine sahada dolaşıma giren varyantın tipini belirleme çalışmaları hızla başlatılabilecektir.

Kullanım Amacı: Bio-Speedy® SARS-CoV-2 + Delta kiti SARS-CoV-2’ye özgü ORF1ab ve N gen bölgelerinin ve Delta varyantının tespiti ve ayırt edilmesi için kullanılan gerçek zamanlı ve tek adımlı ters transkripsiyon PCR testidir. 

Hedef: Bio-Speedy® SARS-CoV-2 + Delta kiti, SARS-CoV-2 genomunda bulunan ORF1ab ve N gen bölgelerinin yanı sıra Delta varyantının tespiti için ise S L452R mutasyonunu hedefler. SARS-CoV-2 hedefleri Real Time PCR cihazının FAM kanalında okunurken, Delta varyantının tespitini sağlayan S L452R mutasyonu Cy5 kanalında okunur. İnternal kontrol olarak hedeflenen RNase P geni ise HEX kanalında okunur. 

Çalışma Şekli ve Süre: Bio-Speedy® SARS-CoV-2 + Delta kiti, vNAT® Transfer Tüpü ile kullanıldığında numuneyi 1 dakikada Real Time PCR için hazır hale getirir ve 30 dakikadan kısa bir protokolde Real Time PCR sonucunun elde edilmesini sağlar.   

Valide ve Uyumlu Cihazlar: Bio-Speedy® SARS-CoV-2 + Delta kiti, CFX96 Touch™/CFX384 Touch (Bio-Rad), Rotor-Gene® 5 Plex (Qiagen), Magnetic Induction Cycler (Mic) (Bio Molecular System - BMS), QuantStudio™ 5 (Applied Biosystems™) ve Insta Q96® Plus (HiMedia) Real-Time PCR cihazlarında 10µl reaksiyon hacmi için validedir.  

Duyarlılık: %100
Özgüllük: %100

Bio-Speedy SARS-CoV-2+Delta Kiti Broşürü

İndirmek için tıklayınız.

 

Miktar:

250, 500, 1000 reaksiyon

Kutu Boyutu:

10cm x 8cm x 6,5cm

Katalog Numarası:

BS-SY-WCOR-404-250,
BS-SY-WCOR-404-500,
BS-SY-WCOR-404-1000

Aşağıda belirtilen strip/plate Bio-Rad CFX96 TouchTM Real-Time PCR cihazı ile kullanıma uygundur. Ürün bilgisi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Kat#: BS2001; Ultra optik yarı etekli qPCR plate ve filmi (96 kuyu)

Kat#: BS1001; Ultra Optik qPCR Strip ve Kapağı (8 kuyu)