Bio-Speedy SARS-CoV-2 Emerging Plus

Bio-Speedy SARS-CoV-2 Emerging Plus

Ağustos ve Eylül 2021 tarihleri arasında GISAID veri tabanından alınmış global VOI ve VOC istatistiklerine göre sekanslanmış SARS-CoV-2 genomlarının % 97,28’i S L452R mutasyonu taşımaktadır. S L452R mutasyonunu içeren varyantların tamamına yakını ise Delta varyantıdır. S E484K ve N D3L mutasyonlarını içeren varyantların prevalansı % 0.4’den düşüktür.

Bu mutasyonlardan N D3L mutasyonunu içeren varyantların tamamına yakını Alfa varyantıdır. S E484K mutasyonu sırasıyla en çok Gama varyantında, sonrasında ise Mu varyantında görülmektedir. Alfa ve Delta varyantları yüksek yayılma hızına sahipken, S E484K mutasyonunu içeren varyantlar ve Delta varyantı yeniden enfeksiyon riskine işaret etmektedir.

Bu nedenle, rutin SARS-CoV-2 taramasında, SARS-CoV-2’nin tüm varyantlarının tespitinin yanı sıra, Alfa varyantı tespiti için N D3L mutasyonunun, Delta varyantlarının tespiti için S L452R mutasyonunun ve çoğunlukla Gama ve Mu varyantlarında görülen S E484K mutasyonunun da test ve ayırt edilmesi gereklidir. Varyant tespiti epidemiyoloji için önemli olduğundan, şüpheli vakaların çok daha yüksek bir bölümünü, çok daha kısa sürelerde test edebilmek için DNA dizi analizinden farklı teknolojiler gerekir. Varyant tespiti yapan kitler baskın bulundukları coğrafyalarda, DNA dizi analizi ile varyant tiplerinin belirlenmesi çalışmalarının yükünü de azaltacaktır.

Kullanım Amacı: Bio-Speedy® SARS-CoV-2 Emerging Plus kiti SARS-CoV-2’ye özgü ORF1ab ve N gen bölgelerinin, Alfa varyantının, S E484K ve S L452R mutasyonlarının tespiti ve ayırt edilmesi için kullanılan gerçek zamanlı ve tek adımlı ters transkripsiyon PCR testidir. 

Hedefler: Bio-Speedy® SARS-CoV-2 Emerging Plus kiti, SARS-CoV-2 genomunda bulunan ORF1ab ve N gen bölgelerinin yanı sıra Alfa varyantı tespiti için N_D3L mutasyonunu, Gamma ve Mu varyantlarının tespiti için S E484K mutasyonunu ve Delta varyantının tespiti için ise S L452R mutasyonunu hedefler. SARS-CoV-2 hedefleri Real Time PCR cihazının FAM kanalında okunurken, Alfa varyantının tespitini sağlayan N_D3L mutasyonu Cy5 kanalında, S E484K mutasyonu ROX kanalında ve S L452R mutasyonu Cy5.5 kanalında okunur. İnternal kontrol olarak hedeflenen RNase P geni ise HEX kanalında okunur. 

Çalışma Şekli ve Süre: Bio-Speedy® SARS-CoV-2 Emerging Plus kiti, vNAT® Transfer Tüpü ile kullanıldığında numuneyi 1 dakikada Real Time PCR için hazır hale getirir ve 30 dakikadan kısa bir protokolde Real Time PCR sonucunun elde edilmesini sağlar.   

Valide ve Uyumlu Cihazlar: Bio-Speedy® SARS-CoV-2 Emerging Plus kiti, Bio-Rad CFX96 Touch™ Real-Time PCR cihazında 10µl reaksiyon hacmi için validedir.  

Duyarlılık: %100
Özgüllük: %100

Miktar:

250, 500, 1000 reaksiyon

Kutu Boyutu:

10cm x 8cm x 6,5cm

Katalog Numarası:

BS-SY-WCOR-403

Aşağıda belirtilen strip/plate Bio-Rad CFX96 TouchTM Real-Time PCR cihazı ile kullanıma uygundur. Ürün bilgisi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Kat#: BS2001; Ultra optik yarı etekli qPCR plate ve filmi (96 kuyu)

Kat#: BS1001; Ultra Optik qPCR Strip ve Kapağı (8 kuyu)