Bio-Speedy SARS-CoV-2 + Omicron RT-qPCR

Bio-Speedy SARS-CoV-2 + Omicron RT-qPCR

Kasım ve Aralık 2021 tarihleri arasında GISAID veri tabanından alınmış NSP6 LSG105-107del mutasyonunu içeren tüm SARS-CoV-2 varyantlarının %97 'si Omicron varyantı iken, S HV69-70del mutasyonunu içeren tüm SARS-CoV-2 varyantlarının yalnızca %53'ü Omicron varyantıdır.

Omicron varyantı bağışıklık kaçışında, bulaşıcılıkta ve yeniden enfeksiyon riskinde olası bir artışa işaret etmektedir. Bu nedenle, rutin SARS-CoV-2 taramasında, SARS-CoV-2’nin tüm varyantlarının tespitinin yanı sıra Omicron varyantlarının tespiti için NSP6 LSG105-107del mutasyonunun test ve ayırt edilmesi gereklidir. Varyant tespiti epidemiyoloji için önemli olduğundan, şüpheli vakaların çok daha yüksek bir bölümünü, çok daha kısa sürelerde test edebilmek için DNA dizi analizinden farklı teknolojiler gerekir. 

Varyant tespiti yapan kitler baskın bulundukları coğrafyalarda, DNA dizi analizi ile varyant tiplerinin belirlenmesi çalışmalarının yükünü de azaltacaktır. Ayrıca, rutin taramanın bir parçası olduğu için, Omicron varyantı prevalansındaki düşüşler çok erken tespit edilebilecek, Omicron varyantı yerine sahada dolaşıma giren varyantın tipini belirleme çalışmaları hızla başlatılabilecektir.

Kullanım Amacı: Bio-Speedy® SARS-CoV-2 + Omicron RT-qPCR kiti SARS-CoV-2’ye özgü ORF1ab ve N gen bölgelerinin ve Omicron varyantının tespiti ve ayırt edilmesi için kullanılan gerçek zamanlı ve tek adımlı ters transkripsiyon PCR testidir. 

Hedefler: Bio-Speedy® SARS-CoV-2 + Omicron RT-qPCR kiti, SARS-CoV-2 genomunda bulunan ORF1ab ve N gen bölgelerinin yanı sıra Omicron varyantının tespiti için ise NSP6 LSG105-107del mutasyonunu hedefler. SARS-CoV-2 hedefleri Real Time PCR cihazının FAM kanalında okunurken, Omicron varyantının tespitini sağlayan NSP6 LSG105-107del mutasyonu Cy5 kanalında okunur. İnternal kontrol olarak hedeflenen RNase P geni ise HEX kanalında okunur. 

Çalışma Şekli ve Süre: Bio-Speedy® SARS-CoV-2 + Omicron RT-qPCR kiti, vNAT® Transfer Tüpü ile kullanıldığında numuneyi 1 dakikada Real Time PCR için hazır hale getirir ve 30 dakikadan kısa bir protokolde Real Time PCR sonucunun elde edilmesini sağlar.   

Valide ve Uyumlu Cihazlar: Bio-Speedy® SARS-CoV-2 + Omicron RT-qPCR kiti, Bio-Rad CFX96 Touch™ Real-Time PCR cihazında 10µl reaksiyon hacmi için validedir.  


Miktar:

250,500,1000 Rxn

Kutu Boyutu:

5.5x6.5x6x5 cm.

Katalog Numarası:

BS-SY-WCOR-405-250
BS-SY-WCOR-405-500
BS-SY-WCOR-405-1000