Bio-Speedy Sepsis qPCR MX-30 Panel

Bio-Speedy Sepsis qPCR MX-30 PanelSepsis hastanede uzun yatış süreleri ve ölümlere neden olmaktadır. Uygun tedavi ve hızlı iyileşme süreci, sepsis etkeninin erken teşhisiyle mümkün olabilmektedir. Sepsiste yaşama şansı tedavi başlangıcı geciktikçe hızlı şekilde düşmektedir. Bir hasta, teşhisin ilk saatinde doğru antimikrobiyal tedavi görürse yaşama şansı %80’e yakındır; bu oran her geciken saat için %7,6 oranında düşmektedir. 

Kullanım Amacı: Bio-Speedy® Sepsis qPCR MX-30 Panel, 5 fungal, 17 bakteriyel ve 9 antimikrobiyal direnç geni etkenin tespiti ve ayrımı için tasarlanmış multipleks bir kit'tir.

Hedefler: Candida glabrata, Candida tropicalis, Candida krusei, Candida albicans, Candida parapsilosis, Staphylococcus aureus, Staphylococcus spp., Listeria monocytogenes, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Haemophilus influenzae, Klebsiella oxytoca, Enterococcus faecium, Enterococcus faecalis, Pseudomonas spp., Enterobacteriaceae, Streptococcus spp., Stenotrophomonas maltophilia, Escherichia coli, Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae, VanA - Vankomisin direnci, VanB- Vankomisin direnci, OXA-48- Karbapenem direnci, KPC- Karbapenem direnci, NDM- Karbapenem direnci, VIM- Karbapenem direnci, IMP- Karbapenem direnci, MecA+C- Metisilin direnci.

Çalışma Şekli ve Süre: Bio-Speedy® Sepsis qPCR MX-30S Panel, tam kan veya pozitif kan kültürü örneklerinden nükleik asit eldesi sonrası 60 dakikalık bir protokolde Real Time PCR sonucunun elde edilmesini sağlar. 96 kuyuluk bir cihazda Negatif ve Pozitif kontroller dahil toplam 10 örneğin sonucu aynı anda elde edilebilir.

Valide ve Uyumlu Cihazlar: Bio-Speedy® Gastroenterit RT-qPCR MX-24 Panel, Bio-Rad CFX96 Touch™ Real Time PCR Sistemi ile 20 μL qPCR hacim için valide edilmiştir.

TAM KAN;
LOD: 1-100 kopya/ml
Duyarlılık: %82
Özgüllük: %98,3

POZİTİF KAN KÜLTÜRÜ;
LOD: 1-10 kopya/ml
Duyarlılık: %97,1
Özgüllük: %99,3

Miktar:

25 Reaksiyon
100 Reaksiyon

Katalog Numarası:

BS-SE-MX30S-25
BS-SE-MX30S-100
BS-SE-MX30T-25
BS-SE-MX30T-100