COVID-19 Mutasyon Testleri

COVID-19 Mutasyon Testleri

SARS-CoV-2 genomu zamanla değişmekte ve bu durum yeni varyantların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Yeni varyantların çoğu, halk sağlığı üzerinde bir etkiye sahip değildir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), olağandışı olayların potansiyel olarak SARS-CoV-2 varyantları ile ilişkili olup olmadığını düzenli bir şekilde değerlendirmektedir.

Bu değerlendirmeler sonucunda; bulaşma hızı, klinik belirti ve hastalık şiddetinde değişikliklerin yeni bir SARS-CoV-2 varyantı ile ilişkili olduğunun tespit edildiği durumlarda, bu varyantlar “Endişe Varyantı” (Variant of Concern – VOC) olarak, ilişkili olup olmadığının halen araştırıldığı durumlarda ise bu varyantlar “İlgi Varyantı” (Variant of Interest – VOI) olarak adlandırılmaktadır.

Güncel olarak tanımlanmış 4 farklı VOC: B.1.1.7 (Alfa), B.1.351 (Beta), P.1 (Gamma), B.1.617.2 (Delta) ve 7 farklı VOI: B.1.526 (Iota), B.1.525 (Eta), P.2 (Zeta), P.3 (Theta), B.1.427/B.1.429 (Epsilon), B.1.617.1 (Kappa), C.37 (Lambda) bulunmaktadır.

Rutin SARS-CoV-2 taramasında, SARS-CoV-2’nin tüm varyantlarının ayırt edilmeden tespitinin yanı sıra, B.1.1.7 varyantı ve E484K ve L452R mutasyonlarının da test ve ayırt edilmesi gereklidir. B.1.1.7 varyantı ve L452R taşıyan varyantlar yüksek bulaşma hızı riskini, E484K taşıyan varyantlar ise tekrar enfeksiyon ve düşük aşı etkinliği riskini işaret etmektedir. Bu varyantların tespiti, baskın bulundukları coğrafyalarda, DNA dizi analizi ile varyant tiplerinin belirlenmesi çalışmalarının yükünü azaltacaktır. Yüksek duyarlılığa sahip olmasının yanı sıra kısa sürede sonuç verebilen Bio-speedy® SARS-CoV-2 mutasyon tespit kitleri kullanıcıya kolay kullanım sağlamaktadır. 

Bu kapsamda, tek multipleks reaksiyonda SARS-CoV-2 ve varyantlardaki mutasyonları tespit edebilecek Bio-speedy® SARS-CoV-2 mutasyon tespit kitleri, farklı alternatif çeşitleriyle kullanıcılara sunulmaktadır.

COVID-19 Mutasyon Testleri