COVID-19 Mutasyon Testleri

COVID-19 Mutasyon Testleri

Diğer virüsler gibi SARS-CoV-2 virüsü de zaman içerisinde mutasyona uğramaktadır. SARS-CoV-2 virüsünde meydana gelen bu mutasyonlar çoğu zaman virüsün özelliklerini ya çok az değiştirmekte ya da değiştirmemektedir. Bununla birlikte, SARS-CoV-2’de meydana gelen bazı mutasyonlar ise virüsün bulaşıcılık, klinik tablo ve COVID-19'un şiddeti gibi özelliklerini ciddi anlamda etkileyebilmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) olağandışı gelişmelerin potansiyel olarak SARS-CoV-2 ile ilişkili olup olmadığını rutin olarak değerlendirmektedir. WHO, virüsün enfeksiyon oranını, hastalık yapma gücünü ve bağışıklık sistemi yanıtını değiştiren mutasyonlara sahip SARS-CoV-2 varyantlarını İlgi Varyantı - VOI olarak adlandırmaktadır. Küresel yayılımları ve etkileri açısından yakından izlenen VOI'lerden küresel tehdit oluşturanlar VOI listesinden Endişe Varyantı–VOC listesine taşınarak yaklaşan tehlike konusunda ülkeler uyarılmaktadır. 30 Kasım 2021 tarihi itibariyle WHO 5 farklı “Endişe Varyantı (VOC)” ve 2 farklı “İlgi Varyantı” tanımlamıştır (https://www.who.int/en/activities/tracking-SARS-CoV-2-variants/).

Rutin SARS-CoV-2 taramasında varyantların tespitinin yanı sıra, mutasyon içeren varyantların test ve tespit edilmesi kritik önem taşımaktadır. Bu varyantların yaygın oldukları bölgelerdeki tespiti genellikle DNA dizileme yöntemi ile gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda, rutin SARS-CoV-2 taraması için RT-qPCR tamamlandıktan sonra, testin sadece SARS-CoV-2 pozitifliğini değil, aynı zamanda varyant ve mutasyonlarının varlığını da ortaya çıkarması DNA dizileme ile varyant tespit yükünü azaltacaktır.

Bio-Speedy® SARS-CoV-2 tespit kitleri nazofarengeal sürüntü (NPS), orofarengeal sürüntü (OPS), bronkoalveolar lavaj (BAL), nazofarengeal aspirat (NPA), balgam, tükürük ve gargara da dahil olmak üzere farklı insan numunelerinde SARS-CoV-2 ve SARS-CoV-2 varyantlarının in vitro kalitatif tespiti için kullanılmaktadır.

Bio-Speedy® SARS-CoV-2 mutasyon kitleri, 30 dakikadan kısa bir sürede tek bir multipleks RT-qPCR reaksiyonunda SARS-CoV-2 ve SARS-CoV-2 varyantlarını tespit ve ayırt etmektedir.

COVID-19 Mutasyon Testleri