RINA™ -M14 Nükleik Asit İzolasyon Robotu

RINA™ -M14 Nükleik Asit İzolasyon Robotu

RINATM -M14 Nükleik Asit İzolasyon Robotu, yerli üretim ilk nükleik asit izolasyon robotu olma özelliğine sahiptir. RINATM-M14 Nükleik Asit İzolasyon Robotu, örnek tipine uygun kit içeriğinde bulunan kaotropik tuz, deterjan, taşıyıcı molekül ve Proteinaz K’nın yanında liziz basamağında örneği ısıtarak ve pipetaj yardımı ile numunedeki nükleik asitlerinin izolasyonunu sağlar. RINATM-M14 Nükleik Asit İzolasyon Robotu nükleik asitlerin kaotropik tuzlar ve alkol varlığında silika kaplı demir oksit manyetik partiküllerine bağlanması ve alkol ile yıkanmasının ardından düşük konsantrasyonlu tuz çözeltileri ile elüe olması prensibine göre tasarlanmıştır. Manyetik partiküllerin kontrolü için mıknatıs kullanılırken, kurutma için pipetasyon ve sıcaklık kullanılır. Nükleik asit kontaminasyonunu engellemek için UV lambası kullanılmaktadır.

RINATM-M14 Nükleik Asit İzolasyon Robotu, nazal sürüntü, nazofaringeal sürüntü, nazofaringeal aspirat, bronkoalveolar lavaj, balgam ve benzeri respiratuvar sistem örneklerinden, tam kan, serum, lökosit, kan kültürü gibi kan kaynaklı örneklerden, dışkı, rektal sürüntü gibi gastrointestinal sistem kaynaklı örneklerden, BOS( Beyin Omurilik Sıvısı) vb. vücut sıvılarından parazit, bakteri, virüs ve insan hücrelerinden vücut dışı tanı (IVD) amaçlı genomik DNA ve total RNA dahil total nükleik asit saflaştırma işlemleri için kullanılır. 

RINATM -M14 Nükleik Asit İzolasyon Robotu, aynı anda 14 örneğe kadar örnek üzerinde tam otomatize nükleik asit izolasyonu gerçekleştirme özelliğine sahiptir. İşlem süresi, izolasyonu yapılacak örnek tipine göre 45-60 dakika arasında değişiklik göstermektedir. RINATM -M14 Nükleik Asit İzolasyon Robotu sıvı örneklerle çalışmak için tasarlanmıştır. Katı fazda olan örnekler materyali çalışma öncesinde, numune tipine uygun ön işlemlerle sıvı faza dönüştürülmelidir. 


İşlem Süresi:

45-60 dakika

Kapasite:

1-14 örnek

Ekstraksiyon Teknolojisi

Manyetik boncukla ayırma teknolojisi

Örnek hacmi:

100-500 µl

Elüsyon hacmi: :

50-200 µl

Ekran:

4.3 inç, dokunmatik ekran

Çalışma Gerilimi:

220 V 50/60 Hz

Güç Tüketimi:

450 W maksimum

Ağırlık:

80 kg

Çalışma Sıcaklığı:

0-30 C