Yönetimsel Değerler

Yönetimsel Değerler

Süreçler ve araçlar yerine bireyler arasındaki etkileşime,

Süreç ve araçlar, zaman kaybı yaratacak bir düzeye gelmemeli, bireyler ve aralarındaki etkileşimleri bozmamalıdır. Bireyler olarak bizler ise mücadeleci ve yenilikçi olmakla birlikte topluma karşı sosyal sorumluluk üstlenir ve etik değerleri benimseriz.

Zorlayıcı kurallardan oluşan dokümantasyon yerine geribildirimler ile gelişime,

Değer odaklı bir yaklaşımla ilerler, odak noktamız olan hastalar ve onlara etki eden icraatlarımızda en iyiyi yakalamak amacıyla önceliklendirme yapar, kaynakları bu doğrultuda kullanırız. Sadece ve sadece değer ifade eden dokümantasyon üretir ve işin ilerlemesini engelleyici, değerden çok yük oluşturan bir dokümantasyona izin vermeyiz.

Sözleşme pazarlıkları yerine müşteri ile iş birliğine,

Sözleşmeler zaman zaman işlerin ilerlemesini zorlaştıran unsurlar olarak karşımıza gelir, bizler bu durumda müşteri ile konuşur, bir güven ortamı oluşturur ve adil bir iş birliğine giderek verimliliği artıracak çözümlere yöneliriz. Müşteriyi ayrı ve karşı bir taraf olarak değil, coşku ile aynı takımın bir parçası olarak görürüz. 

Sabit bir plan ile yürümek yerine değişime karşılık vermeye,

Değişen şartlara göre planları adapte edebilmek hizmetlerde etkinliği artırmaktadır. Planın bir araç olduğunu ve amaca ulaşmak için bu aracın değişime paralel birlikte hareket etmeyi gerektirdiğini biliriz. Başarının elimizde çok az bilgi varken hemen işin başında yapılan bir plana uymakla gelmeyeceğini, planların süreçte gelişim ve değişim gösterdiği süreçte başarılı olacağının bilincindeyiz.

değer vermekteyiz.